top of page

Rembrandt & De Gouden Eeuw


Het Rembrandtproject is een visie voor de beeldende vakken in de basisscholen. Het schoolbrede project is een viering van De Gouden Eeuw, ontwikkeld om het creatief vakmanschap en de nieuwsgierigheid van ieder kind uit te dagen.

Het project is ontworpen om in de school een creatieve leerweg in de beeldende kunst te ontwikkelen, door in elke groep een techniek aan te bieden binnen het thema. Dit thema kan elk jaar veranderen, de techniek kan per leerjaar hetzelfde blijven. Na 8 jaar zijn er voor een leerling 8 kunstzinnige thema’s voorbij gekomen en 8 verschillende technieken.

Kunst voor iedereen Een project website levert de inhoud van het project:

  • Het schoolbestuur krijgt een overzicht van het project en de materialen en begeleiding door de projectdocenten.In het digitaal aan te leveren project zit per groep een lesbrief voor de leerkracht. Hier staan de opdracht en alle materialen en technieken uitgelegd. Alle groepen behandelen daarmee ook hun kerndoelen en tules voor de beeldende vakken zoals beschreven in de leer- en kerndoelen voor de beeldende vakken door het ministerie van Onderwijs.

  • De leerkrachten krijgen een inleidende lesbrief en een filmpje over het thema via de website te zien en begeleiding van de project docenten. De voorbeelden zijn via een slideshow speciaal voor digibord ontwikkeld.

  • De leerlingen krijgen in de klas een inleidende film over het thema te zien via het digibord. Aan het thema is op hun niveau de praktische opdracht gekoppeld.

Begeleiding op maat Als een school behoefte heeft om vakdocenten bij dit project in te zetten, kan men samen met de makers van deze visie een logistiek schema opstellen, via de digitale weg, dat past binnen het rooster van de school.

LEEFTIJD

TECHNIEK

NIEUWE AANBOD!
bottom of page